Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
pierwsza pomoc przedmedyczna

SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone są dla pracowników firm, instytucji państwowych i samorządowych obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują część teoretyczną prowadzoną w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz część praktyczną umożliwiającą zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej pod nadzorem trenera na profesjonalnym sprzęcie ratunkowym (fantomach). Szkolenia prowadzone są zgodnie z wytycznymi organizacji ERC European Resuscitation Council w wymiarze 4 lub 8 godzin lekcyjnych przez dyplomowanych Ratowników Medycznych.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

 

Szkolenie przeznaczone jest dla agentów ochrony, detektywów, konwojentów, ochroniarzy dyskotek. W czasie trwania kursu zostaną uzupełnione informacje na temat: rozpoznawania nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia, postępowania w wypadku wstrząsu krwotocznego, złamania skręcenia kończyn, stłuczenia kończyn, urazu głowy i twarzoczaszki, postrzału, ugodzenia nożem, postępowania z nieprzytomnym pacjentem, reanimacji krążeniowo-oddechowej, bezpiecznej defibrylacji za pomocą automatycznego defibrylatora AED, postępowania w przypadku padaczki ,cukrzycy. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników ochrony, zostaną również przeprowadzone scenki sytuacyjne na fantomach szkoleniowych.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, oraz członków rady pedagogicznej. Szkolenie z pierwszej pomocy dla szkół i placówek oświatowych zawiera następujące zagadnienia: fachowe wzywanie kwalifikowanej pomocy medycznej, nagłe zatrzymanie krążenia (użycie defibrylatora AED), utrata przytomności oraz omdlenia, pomoc w przypadku urazu kończyn i głowy, tamowanie krwotoków, pomoc w sytuacji zachłyśnięcia treścią pokarmową, padaczka, cukrzyca, porażenie prądem. Podczas szkolenia, przewidziane są ćwiczenia scenek sytuacyjnych z wykorzystaniem fantomów.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY HOTELARSKIEJ

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży hotelarskiej na stanowisku recepcjonista, menadżer, obsługa techniczna.
Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, oraz polega na zdobyciu umiejętności w nagłych wypadkach. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: fachowe wezwanie kwalifikowanej pomocy medycznej, reanimacja krążeniowo-oddechowa, epilepsja, utrata przytomności, cukrzyca, bezpieczna defibrylacja za pomocą automatycznego defibrylatora AED, urazy głowy, kończyn, krwotoki, porażenia prądem, pierwsza pomoc w astmie oskrzelowej, złamania, zwichnięcia, utrata przytomności, stany nagłego zatrzymania krążenia. W trakcie szkolenia odbywają się scenki sytuacyjne z wykorzystaniem fantomów szkoleniowych.
Zajęcia obejmują zarówno wykłady prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz ćwiczenia.

 

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte.

pierwsza pomoc przedmedyczna
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY