Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
szkolenie ppoż

CEL SZKOLENIA:

 

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Zdobycie wiedzy dotyczącej zapewnienia koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz tworzeniu warunków zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i minimalizowaniu skutków tych zdarzeń.

 

FORMA SZKOLENIA:

 

Szkolenie przeprowadza się w formie seminarium prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

 

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

 

CZAS TRWANIA:

 

4 lub 8 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (4h) 250 zł/os

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (8h) 300 zł/os

  • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

  • W przypadku grup zorganizowanych ceny ustalane są indywidualnie a organizacja oraz program szkolenia dostosowane do Państwa wymagań.

szkolenie ppoż
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY