Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
szkolenie wstępne bhp

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie BHP realizowane jest w formie szkolenia wstępnego- tzw. Instruktażu ogólnego adresowanego do:

  • Nowo zatrudnionych pracowników

  • Studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką

  • uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

  • Instruktaż ogólny odbywają wszyscy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Forma szkolenia:

 

Szkolenia mają formę instruktażu, kursu, seminarium, przeprowadzane są z użyciem filmów, skryptów, prezentacji multimedialnych lub samokształcenia kierowanego.

 

ZASADY:

 

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Cechuje Nas indywidualne podejście do każdej szkolonej przez grupy, uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów.

 

miejsce szkolenia

 

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta. W przypadku grup zorganizowanych ceny ustalane są indywidualnie a organizacja oraz program szkolenia dostosowane do Państwa wymagań.

 

CZAS TRWANIA:

 

Do ustalenia

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

120 zł brutto / 1 os.

 
szkolenie wstępne bhp
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY