Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
szkolenie okresowe bhp

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie BHP realizowane jest w formie szkolenia okresowego adresowanego do:

  • Pracodawców

  • Osób kierujących pracownikami: kierowników, mistrzów i brygadzistów

  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

  • Pracowników inżynieryjno-techniczni, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;

  • Pracowników administracyjno-biurowych

Forma szkolenia:

 

Szkolenia mają formę instruktażu, kursu, seminarium, przeprowadzane są z użyciem filmów, skryptów, prezentacji multimedialnych lub samokształcenia kierowanego.

 

zasady:

 

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Cechuje Nas indywidualne podejście do każdej szkolonej przez grupy, uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów.

 

kwalifikacje

 

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

miejsce szkolenia

 

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta. W przypadku grup zorganizowanych ceny ustalane są indywidualnie a organizacja oraz program szkolenia dostosowane do Państwa wymagań.

 

CZAS TRWANIA:

 

Do ustalenia

 

KOSZT SZKOLENIA:

  • Pracownicy administracyjno- biurowi: 60 zł/ os.

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych: 60 zł/ os

  • Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami: 100 zł/ os.

  • Pracownicy inżynierynjo- techniczni 100 zł/ os.

szkolenie okresowe bhp
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY