Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
szkolenie haccp

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z systemem HACCP oraz poznanie przebiegu procesu produkcyjnego i obrotu żywnością.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wstęp - ustawy, definicje, zasady HACCP, etapy wdrażania, korzyści

 • Zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne w produkcji żywności

 • Dopuszczenie pracownika do pracy przy produkcji żywności

  • Przyjęcie do pracy, badania

  • Procedura dopuszczenia pracownika do pracy, wymagania, odzież

 • GMP i GHP - jako warunki wstępne do HACCP

  • Dobra praktyka higieniczna

  • Dobra praktyka produkcyjna

 • HACCP

  • Powołanie zespołu HACCP

  • Schemat technologiczny

  • Analiza zagrożeń procesu przygotowania posiłków punkty krytyczne

  • Działania korygujące

  • Elementy księgi HACCP - co powinna zawierać

  • Podstawowe instrukcje i procedury

  • Zapisy monitoringu (punktów krytycznych i rejestry czystości)

  • Wady i zalety systemu HACCP

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą poznać bliżej funkcjonowanie systemu HACCP.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

1200 zł brutto / 1 os.

 
 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

szkolenie haccp
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY