Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
szkolenie rejestratorka medyczna

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aspektami prawnymi w medycynie oraz organizacją pracy Rejestratorki medycznej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Część I. Aspekty prawne w medycynie (wybrane elementy)

 • Podstawowe określenia użyte w ustawach

Ustawa z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Prawa pacjenta

 • Podstawowe informacje dotyczące kontraktowania

Rozporządzenie MZ z 6 Maja 2008 w sprawie warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • Przedmiot umów

 • Warunki udzielania świadczeń

 • Podstawy do zerwania kontraktu

Ustawa z 15 Kwietnia 2011 o działalności leczniczej

 • Świadczenia zdrowotne

 • Świadczenia ambulatoryjne

 • Świadczenia całodobowe

 • Świadczenia odpłatne

 • Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i powiązane z ustawą. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.

 • Zakres ustawy i rozporządzenia

 • Wymagania przy przetwarzaniu danych

 • Osoby upoważnione

 • Działania związane z dokumentacją medyczną

 • Powierzanie danych

Część II. Organizacja pracy Rejestracji medycznej

 • Dress code

 • Podstawy asertywności komunikacji niewerbalnej

 • W jaki sposób prowadzić dobrą i efektywną rozmowę bezpośrednią i telefoniczną (z pacjentem/z lekarzem)

 • Jak mówić, żeby być zrozumianym

 • ABC kontaktu mailowego z pacjentem / klientem

 • Jak radzić sobie z reklamacjami (pacjent roszczeniowy

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zapoznać się bliżej z pracą w rejestracji.

 

CZAS TRWANIA:

 

10 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

1000 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

szkolenie rejestratorka medyczna
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY