Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
programowanie java

CEL SZKOLENIA:

 

Na naszym kursie uczestnicy zostaną wprowadzeni w technologię JAVA od podstaw. Zostanie omówiona tematyka składni języka oraz programowania obiektowego, operacje wejścia i wyjścia, programowanie wielowątkowe oraz podstawy tworzenia apletów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do technologii Java

  • Wersje Javy

  • Instalacja Wirtualnej Maszyny

  • Platforma

  • Narzędzia

  • Korzystanie z dokumentacji i wybrane pozycje książkowe

  • Kierunki rozwoju Java

  • Omówienie możliwości

 • Składnia języka

  • Deklaracje i typy danych

  • Typy proste

  • Typy referencyjne

  • Instrukcje sterowania przepływem

  • Tablice

 • Programowanie Obiektowe

  • Modelowanie

  • Obiekty: właściwości i metody

  • Tworzenie obiektów

  • Obiekty i referencje

  • Klasy

  • Interfejsy

  • Pakiety

  • Dziedziczenie

  • Klasy abstrakcyjne

  • Polimorfizm

 • Obsługa błędów wyjątków

  • Instrukcja try...catch

  • Tworzenie własnych typów wyjątków

 • Operacje wejścia wyjścia

  • Strumienie i filtry

  • Obsługa plików

  • Serializacja obiektów

  • Kolekcje danych

 • Programowanie wielowątkowe

  • Aplikacje wielowątkowe

  • Cykl życia wątku

  • Synchronizacja

  • Ochrona danych

 • Podstawy tworzenia apletów

  • Tworzenie projektu apletu

  • Budowa strony HTML z apletem

  • Struktura apletu

 • Wykorzystanie graficznych bibliotek Javy

  • AWT

  • Swing

  • Przegląd możliwości bibliotek

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które zapoznać się z technologią w zakresie programowania w JAVA, a którzy posiadają już wiedzę na poziomie podstawowym.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

2000 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

programowanie java
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY