Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
MS EXCEL poziom zaawansowany

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy i zapoznanie się z zaawansowanymi narzędziami jakimi dysponuje Excel. Użytkownik pozna rozszerzony zakres funkcji metody analizy i optymalizacji danych, zastosowanie tabel przestawnych, zaawansowane funkcje Excela. Przedstawione również zostaną zaawansowane typy wykresów i graficznej prezentacji danych. Uczestnik nauczy się nagrywać i modyfikować makra w skoroszycie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 
 • Funkcje oraz ich zastosowanie

  • Funkcje statyczne

  • Funkcje logiczne

  • Funkcje tekstowe

  • Funkcje wyszukiwania i adresu

  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne

  • Funkcje Daty i czasu

 • Formatowanie i dostosowanie środowiska pracy

  • Autoformatowanie

  • Formatowanie warunkowe

  • Formaty niestandardowe

  • Skróty klawiszowe

 • Analiza i optymalizacja danych

  • Scenariusze

  • Szukaj wyniku

  • Solver

  • Tabela

 • Wymiana danych między bazami

  • Konsolidacja danych

  • Praca z autofiltrem

  • Sumy częściowe

  • Połączenia ze źródłami danych

  • Importowanie danych ( plik tekstowy , tabela z Accessa)

  • Microsoft Query

  • Żródła danych (kwerendy , inne pliki excela, strony Web)

 • Współdzielenie arkuszy

  • Udostępnianie arkusza

  • Śledzenie, akceptacja i odrzucenie zmian

  • Ochrona arkusza i skoroszytu

  • Nadawanie uprawnień do komórek

  • Zabezpieczenie pliku hasłem

 • Korespondencja seryjna - listy windykacyjne

  • Budowa pliku w Excelu z zaległymi należnościami dla poszczególnych grup klientów

  • Szablony listów dla poszczególnych grup klientów

  • Podpięcie szablonów do pliku

  • Drukowanie listów

  • Drukowanie kopert

 • Tabele przestawne

  • Tworzenie tabeli przestawnej

  • Modyfikacja tabel przestawnych

  • Dostosowanie pól tabeli przestawnej

  • Obliczenia w tabelach przestawnych

  • Wykresy przestawne

  • Grupowanie danych w tabeli przestawnej

 • Wykresy i ich zastosowanie – wykresy typu „Flying bridge”

 • Narzędzia Excela – poprawność danych – tworzenie listy wyboru

 • Makra - nagrywanie i modyfikacja

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, którzy używają lub będą używać MS EXCEL do swojej codziennej pracy na poziomie zaawansowanym. Zapraszamy wszystkich, którzy umieją już posługiwać się programem MS EXCEL, ale chcieliby poznać szereg funkcji matematycznych, przydatnych m.in. w pracy biurowo-administracyjnej oraz potrzebują poszerzyć swoją wiedzę z zakresu makr oraz zastosowania skomplikowanych funkcji matematycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

990 zł brutto / 1 os.

 
 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

MS EXCEL poziom zaawansowany
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY