Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
Microsoft Office

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z programem Excel na poziomie podstawowym. Po szkoleniu uczestnik będzie samodzielnie poruszał się po aplikacji oraz będzie w stanie stworzyć proste arkusze z obliczeniami i wykresami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Praca z aplikacją Excel

  • Otwieranie i zamykanie skoroszytów

  • Tworzenie nowych skoroszytów i zapisywanie w wybranej lokalizacji

  • Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: tekstowy, szblon, xml, pdf

  • Poruszanie się pomiędzy otwartymi skoroszytami

  • Ustawienie podstawowych opcji aplikacji Excel: nazwa użytkownika, domyślny folder plików

  • Korzystanie z Pomocy

  • Powiększanie widoku arkusza, wybór sposobu wyświetlania strony

  • Praca ze wstążkami

 • Praca z komórkami arkusza

  • Ogólne zasady pracy z komórkami

  • Wprowadzanie do komórki liczby, tekstu, daty

  • Zaznaczanie komórki, bloku komórek sąsiednich lub dowolnych

  • Edytowanie i modyfikacja zawartości komórki

  • Polecenia: Cofnij i Powtórz

  • Funkcja Znajdź oraz Znajdź i zamień

 • Proste sortowanie komórek wg jednego kryterium: rosnąco lub malejąco

  • Kopiowanie komórek/ bloku komórek w obrębie arkusza, wielu arkuszy jednego skoroszytu, lub pomiędzy skoroszytami

  • Przenoszenie zawartości komórek

  • Usuwanie zawartości komórek

 • Praca z arkuszami

  • Zaznaczanie wiersza/kolumny lub bloku wierszy/kolumn

  • Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn

  • Zamina szerokości kolumn i wysokości wierszy

  • Autodopasowanie szerokości kolumn, wysokości wierszy do danych

  • Blokowanie wierszy lub kolumn

  • Poruszanie się pomiędzy arkuszami otwartego skoroszytu

  • Wstawianie nowego arkusza

  • Usuwanie arkuszy

  • Lopiowanie, przesuwanie , zmiana nazwy i koloru arkusza

 • Funkcje i formuły

  • Tworzenie formuł przy użyciu odwołania do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

  • Modyfikacja i usuwanie formuł

  • Podstawowe błędy formuł: #DIV/0!, #NAME?, #ARG! Itp.

  • Adresowanie względne i bezwzględne. Zastosowanie w formułach

  • Podstawowe funkcje: sumowanie, średnia, minimum, maximum, zaokrąglania

  • Funkcja logiczna JEŻELI

  • Wybrane funkcje z dziedzin: matematyczne, tekstowe, logiczne, data i godzina

 • Formatowanie

  • Formatowanie komórek zawierających liczby: miejsca po przecinku, separator tysiąca

  • Formatowanie komórek zawierających daty

  • Formatowanie procentowe komórek

  • Zmiana wyglądu zawartości komórki: wielkość i krój czcionki

  • Formatowanie zawartości komórki: styl pogrubiony, podkreślony i kursywa

  • Formatowanie koloru czcionki i koloru tła komórki

  • Kopiowanie formatu komórki (malarz formatów) do innej komórki

  • Zawijanie tekstu w komórce. Wyrównywanie zawartości komórki w pionie lub poziomie

  • Łączenie komórek

  • Obramowanie komórki lub bloku komórek

 • Wykresy

  • Tworzenie wykresów: kołowych, kolumnowych, słupkowych i liniowych

  • Zaznaczanie wykresu i zmiana typu wykresu. Usuwanie i przesuwanie wykresu

  • Dodawania, edycja tytułu wykresu

  • Dodawanie etykiet z danymi do wykresu

  • Zmiana koloru tła wykresu

  • Dodawanie , modyfikacja legendy wykresu

  • Zmiana kolorów słupków i kolumn wykresu

 • Formatowanie arkusza

  • Zmiana wielkości marginesów

  • Zmiana rozmiaru papieru i orientacji strony: pozioma i pionowa

  • Ustawienie wydruku na odpowiednią liczbę stron

  • Dodawanie, edycja i usuwanie tekstu i innych elementów w nagłówku i stopce strony

  • Opcja Pokaż/ukryj linie siatki

  • Automatyczne powtarzanie nagłówków kolumn i wierszy na każdej stronie drukowanego arkusza

  • Podgląd wydruku arkuszaa

  • Drukowanie: wybranego obszaru, całego arkusza, wykresu. Ustalanie liczby stron wydruku

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zapoznać się z podstawowymi funkcjami MS EXCEL.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

890 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

Microsoft Office
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY