Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
Microsoft Office

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z narzędziem do tworzenia baz danych jakim jest Access. Uczestnik nauczy się tworzyć tabele, formularze, kwerendy oraz raporty. Uczestnik posiądzie wiedzę tworzenia relacyjnego modelu bazy danych, złożonych tabel z kluczem głównym, zaawansowanych formularzy, kwerend korzystających z kilku tabel oraz złożonych raportów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka MS Access

  • Okno bazy danych

  • Menu i paski narzędzi

  • Korzystanie z pomocy

 • Charakterystyka relacyjnego modelu bazy danych

  • Podstawowe wiadomości na temat relacyjnego modelu baz danych

  • Zasady budowy relacyjnej bazy danych

  • Korzystanie z gotowych wzorów baz danych

 • Tabele

  • Tworzenie tabeli przy użyciu kreatora

  • Filtrowanie i sortowanie danych w tabeli

  • Zastosowanie reguł poprawności

  • Definiowanie i właściwości pól tabeli

  • Wprowadzanie i modyfikacja danych w tabeli

  • Maski wprowadzania danych w pulach tabeli

  • Hiperłącza w tabeli

  • Modyfikacja projektu tabeli

  • Klucz podstawowy i klucz pomocniczy

  • Kompaktowanie bazy danych

 • Formularze

  • Tworzenie formularza przy użyciu kreatora oraz w widoku projekt

  • Modyfikacja formularza

  • Obliczenia w formularzu

  • Dodawanie komponentów farmularza

  • Formatowanie warunkowe w formularzu

  • Właściwości formularza

  • Formularze budowane na kwerendach

  • Budowa i modyfikacja podformularzy

  • Zdarzenia w formularzach

 • Kwerendy

  • Tworzenie kwerend przy użyciu kreatora kwerend, rodzaje i ich zastosowanie

  • Kwerendy modyfikujące dane

  • warunki użyte w kwerendzie

  • kwerendy tworzenie z wielu table

  • zaawansowane kwerendy modyfikujące dane w tabelach

  • kwerendy z parametrami

  • tworzenie tabeli przy uzyciu kwerendy

  • kwerendy SQL

 • Import i Eksport danych bazy

  • Import i eksport danych

  • Tworzenie tabel połaczonych

  • Import obiektów z bazy

 • Raporty

  • Tworzenie raportów przy użyciu kreatora

  • Formatowanie raportów

  • Wydruk raportów

  • Zaawansowane raporty

  • Obliczenia w raportach, wstawianie nowych zmiennych wyliczanych w raporcie

  • Sortowanie i grupowanie danych w raportach

  • Raporty budowane na kwerendach

  • Zaawansowane wielostronicowe raporty

 • Makra

  • Zasady tworzenia makr

  • Tworzenie prostych makr

  • Tworzenie złożonych makr

  • Modyfikacja makr

  • Przypisywanie makr do przycisku

  • Komendy

  • Przypinanie makra do menu

 • Panel nawigacji bazą danych

  • Wielopoziomowy panel sterowania

  • Zabezpieczenia bazy danych

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę z zakresu obsługi programu MS ACCESS.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

890 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

Microsoft Office
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY