Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
Windows Server 2016

CEL SZKOLENIA:

 

Celem Szkolenia jest poznanie migracji z Windows Server 2008 R2 do systemuu Microsoft Windows Server 2016. Stanowi on ewolucyjną zmianę zarówno w stosunku do Windows Server 2008 R2, jak i całkowitą rewolucję w podejściu do przetwarzania danych, technologii kontenerów i architektury mikroserwisów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przygotowanie do migracji do Windows Server 2016

 • Omówienie procesu migracji

  • Środowisko przed i po migracji

 • Migracja domeny

  • Czynności przygotowujące na dotychczasowym kontrolerze domeny

  • Przygotowanie Windows Server 2016

  • Promowanie Windows Server 2016 do roli kontrolera domeny

  • Weryfikacja poprawności strefy DNS i replikacji Active Directory

  • Transfer wzorców operacji FSMO

   • Przenoszenie za pomocą GUI

   • Przenoszenie za pomocą konsoli cmd

   • Przenoszenie za pomocą PowerShell

  • Dołączenie drugiego kontrolera domeny Windows Server 2016

  • Usunięcie starych kontrolerów domeny

  • Podniesienie poziomu funkcjonalności domeny na nowych serwerach

 • Migracja Klastra

  • Migracja między dwoma klastrami wielowęzłowymi

   • Przygotowanie nowego serwera

   • Instalacja potzrebnych ról i funkcji na nowych serwerach

   • Przygotowanie magazynu

   • Tworzenie nowego klastra

   • Przenoszenie ról nowego klastra

   • Zadania po migracji między dwoma klastrami

  • Migracja klastra z dwoma węzłami

  • Migracja klastra obejmująca nowy magazyn

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Kurs przeznaczony dla osób chcących zapoznać się z instalacją oraz migracją z Windows Server 2008 R2 do Windows Server 2016.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

1500 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

Windows Server 2016
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY