Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
dokumentacja medyczna

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z rodzajem dokumentacji medycznej jaka obowiązuje w szpitalach i przychodniach.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rodzaje dokumentacji medycznej

Informacje podstawowe

 • Podstawy prawne

 • Zadania i cele dokumentacji medycznej

 • Wymagania dla dokumentacji medycznej

 • Podział dokumentacji medycznej

 • Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

 • Dokumentacja medyczna a ustawa o ochronie danych osobowych

Segment I. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza

Oznaczenie podmiotu, pacjenta i osoby udzielającej świadczenia.

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • Historia zdrowia i choroby

  • Historia choroby

  • Karta noworodka

  • Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, prowadzonej przez położną

  • Karta wizyty patronażowej

  • Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Historia zdrowia i choroby

  • Skierowanie do szpitala lub innego podmiotuy

  • Skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację

  • Zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska

  • Karta przebiegu ciąży

  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego

 • Dokumentacja zbiorcza

Segment II. Dokumentacja dla rodzajów usług

Część I

 • Podstawy prawne

 • Zadania i cele dokumentacji medycznej

 • Wymagania dla dokumentacji medycznej

Część II Dokumentacja szpitalna

 • Podział dokumentacji szpitalnej

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • Historia choroby

  • Karta noworodka

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego

  • Skierowanie lub zlecenie na świadczenia zdrowotne realizowane poza szpitalem

 • Dokumentacja zbiorcza wewnętrzna

  • księga główna przyjęć i wypisów

  • księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć

  • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

  • Księga chorych oddziału

  • Księga raportów lekarskich

  • Księga zabiegów

  • Księga bloku operacyjnego albo sali operacyjnej

  • Księga bloku porodowego albo sali porodowej

  • Księga noworodków

  • Księga pracowni diagnostycznej

Część III - Dokumentacja prowadzona przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • Historia zdrowia i choroby lub karta noworodka

  • Karta obserwacji przebiegu porodu

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Skierowanie do szpitala lub innego podmiotu

  • Skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje

  • Karta przebiegu ciąży

Część IV - Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną udzielającą świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej albo grupowej praktyki pielęgniarki, położnej

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej

  • Karty wywiadu środowiskowo–rodzinnego

  • Karty wizyty patronażowej

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Opinie, zaświadczenia

Część V - Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej

  • Karty wywiadu środowiskowo–rodzinnego

  • Karty wizyty patronażowej

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Opinie, zaświadczenia

Część VI - Zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej lub inny zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu

 • Historia choroby

 • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego

 • Księga główna przyjęć i wypisów

 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

 • Księga chorych oddziału

 • Księga raportów lekarskich

 • Księga raportów pielęgniarskich

Część VII - Dokumentacja prowadzona przez zakład uzdrowiskowy

 • Podział dokumentacji zakładu uzdrowiskowego

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna

  • historia choroby

 • Dokumentacja indywidualna zewnętrzna

  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego

  • Skierowanie lub zlecenie na świadczenia zdrowotne realizowane poza szpitalem

 • Dokumentacja zbiorcza wewnętrzna

  • księga główna przyjęć i wypisów

  • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

  • księga chorych zakładu

  • księga raportów lekarskich

  • księga raportów pielęgniarskich

  • księga zabiegów

  • księga pracowni diagnostycznej

Segment III Dokumentacja medyczna w praktyce (w pytaniach i odpowiedziach)

 • Jakie sankcje grożą placówce medycznej za zagubienie dokumentacji medycznej?

 • Czy można odmówić wydania dokumentacji zmarłego pacjenta?

 • Kto w placówce może mieć dostęp do dokumentacji medycznej?

 • Kto może mieć dostęp do dokumentacji nieprzytomnego pacjenta?

 • Czy ZUS może żądać udostępnienia dokumentacji medycznej?

 • Gdzie przechowywać dokumentację w przypadku zmian organizacyjnych?

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedze z dziedziny dokumentacji medycznej.

 

CZAS TRWANIA

 

9 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA

 

900 zł brutto / 1 os.

 

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań  organizacji i programu szkolenia.

dokumentacja medyczna
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY