Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
optima logo

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z modułem Księga Handlowa, która ma na celu pokazanie, jak w prosty sposób zarządzać i prowadzić księgę rachunkową i usprawnić pracę działu księgowości. Kolejnym narzędziem jaki pragniemy Państwa pokazać i nauczyć, jest to Księga Podatkowa, która pokaże jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów w firmie. Ostatnim elementem kursu, są to Środki Trwałe, które mają na celu ukazać, jak poprowadzić ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po przeprowadzonym kursie, zdobędą Państwo niezbędną wiedzę z zakresu obsługi tych modułów, które są niezbędne w każdej firmie. Kurs ten pozwoli na zdobycie certyfikatu i nabycie cennego doświadczenia zawodowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch ERP Optima. Ogólne zasady pracy w programie

 • Konfiguracja parametrów programu

 • Plan kont (konta księgowe, konfigurator planu kont)

 • Procedura bilansu otwarcia

 • Zapisy księgowe

 • Ewidencja VAT (Deklaracja VAT-7)

 • Schematy księgowe (nagłówek oraz elementy schematu księgowego)

 • Zestawienia księgowe (formularz nagłówka zestawienia, zakładanie pozycji zestawienia, podpinanie gałęzi zestawienia)

 • Różnice kursowe

 • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8

 • Księga przychodów i rozchodów (formularz zapisu księgowego)

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym

 • Ewidencja środków trwałych. Ewidencja wyposażenia. Spis z natury

 • Ewidencja wynagrodzenia (zaliczka na deklarację PIT-4R)

 • Rejestry kasowe/bankowe. Raporty kasowe/bankowe

 • Preliminarz płatności. Rozliczenia podmiotu

 • Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Potwierdzenie salda

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zapoznać się z funkcjonalnościami modułów Księga Handlowa, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe na przykładzie programu Comarch Optima.

 

CZAS TRWANIA:

 

12 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

1200 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

 
optima logo
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY