Rozwój IT na wysokim poziomie
KURSY - SZKOLENIA - DORADZTWO - WDROŻENIA - WYNAJEM SPRZĘTU
Comarch ERP

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. funkcjonowania modułu Księgowość i Środki Trwałe systemu COMARCH ERP XL. Moduł księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, wg ustawy o rachunkowości lub wg międzynarodowych standardów rachunkowości (msr/mssf). Moduł umożliwia elastyczną budowę wielopoziomowego planu kont, dostosowanego do potrzeb analitycznych jednostki gospodarczej (o profilu: handlowym, usługowy, produkcyjnym). Dokonywanie zapisów księgowych pojedynczych i złożonych, generuje wymagane wydruki i zestawienia oraz zawiera mechanizmy, które przyspieszają dekretację i kontrolują jej poprawność. Moduł posiada ewidencję pomocniczą w postaci rejestrów vat, księgi inwentarzowej, raportów kasowych/bankowych. Pozwala na tworzenie dowodów wewnętrznych, tzw. not memoriałowych. Umożliwia także sporządzenie deklaracji vat-7, vat-ue oraz deklaracji dochodowych. Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów, moduł księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Natomiast Moduł środki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch ERP XL

 • Omówienie funkcjonalności i zastosowania modułu Księgowość

 • Operacje kasowe i bankowe

 • Charakterystyka i funkcjonowanie rozliczeń i rozrachunków

 • Kompensaty, upomnienia i noty odsetkowe

 • Dokumenty rejestrów VAT

 • Deklaracja VAT-7, VAT-UE

 • Omówienie planu kont

 • Dzienniki księgowe i zapisy księgowe, bilans otwarcia

 • Zestawienia księgowe, deklaracje CIT-2

 • Schematy księgowań

 • Przeszacowania walut

 • Dokumenty różnic kursowych

 • Omówienie funkcjonalności i zastosowania modułu Środki Trwałe

 • Słownik środków trwałych

 • Tabeli amortyzacji

 • Charakterystyka dokumentów środków trwałych

 • Obsługa leasingu

 • Inwentaryzacja majątku trwałego

ADRESACI SZKOLENIA:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą się zapoznać z funkcjonowaniem systemu COMARCH ERP XL w ramach modułu Księgowość i Środki Trwałe.

 

CZAS TRWANIA:

 

16 godzin dydaktycznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

1600 zł brutto / 1 os.

 • Powyższa cena obowiązuje przy grupach 4-6 os.

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla indywidualnych grup na Państwa zlecenie

 • W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen oraz dopasowania do Państwa wymagań organizacji i programu szkolenia

Comarch ERP
ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:
PARTNERZY